Musikk

Farvel til lyttedisken

Smakspoliti, knutepunkt og karrieresentral. Platekompaniet var butikken ingen kom utenom.