Musikk

Fortolker den franske romantikken med tiltalende hengivenhet

Christian Ihle Hadland og Cecilia Zilliacus tar utvilsomt de romantiske dragene i sonatene på alvor, skriver Emil Bernhardt.