Musikk

Måloppnåelse uten suksess

Kjent stoff kan formuleres på nye måter. Men det er mer som skal til.