Musikk

Sans for den diskrete detaljens flammende betydning

Nils Anders Mortensen spiller variert, men slipper ikke unna en romantisk skygge.