Musikk

Klartenkt og lyttende fiolinspill

Når Sara Övinge lykkes, skyldes det integriteten hos utøveren mer enn substansen i musikken.