Musikk

Taylor Swift og privatlivet hennes er blitt en ideologisk slagmark

Taylor Swift passer perfekt inn i de sosiale medienes polariserte rom: Sangene inviterer deg til å være «for» eller «imot», skriver Ingeborg Misje Bergem og Live Lundh.