Teater

Eksistensiell trass

Det Norske Teatrets Antigone kunne sett helt lik ut med en annen tekst.