Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Teater

Er teater fremdeles teater når det tvinges over på skjerm?

Scenekunstfeltet strides om hvorvidt koronakrisen byr på unike muligheter – eller en undergraving av kunstformens egenart.

Kun for abonnenter