Teater

Kan Elizabeth I brukes til å utforske et samtidig identitetsbegrep?

Ja, men et vidt fortolkningsrom kan også bli for åpent.