Teater

Sønnen analyserer moren, mens moren selv aldri kommer til orde

Iscenesettelsen av Édouard Louis’ bok «En kvinnes frigjøring» er litt statisk som teater, men forrykker samtidig noe av maktbalansen mellom mor og sønn.