Teater

Primo Levis mest kjente verk som nedstrippet monologteater

Her hadde en ren opplesning vært å foretrekke, skriver Johanne Elster Hanson