Teater

Tvil i fred, René Pollesch

Den tyske teaterpioneren René Pollesch er død. Med tro på scenekunstens fullstendige fornyelse og tvil på seg selv som egenrådig kunstner, skapte han diskursteatret.