Vi og vårt

Abonnementsvilkår

Abonnementsperioden

Abonnement på Morgenbladet forskuddsbetales per betalingstermin ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt, og løper til det sies opp.

Kommunikasjon og markedsføring

Som abonnent vil du motta kommunikasjon fra Morgenbladet. Kommunikasjonen er knyttet til ditt kundeforhold og skjer via brev, telefon, sms eller e-post. Innhold i kommunikasjonen vil være servicemeldinger, gode tilbud og nyhetsbrev med innhold fra Morgenbladet. Våre nyhetsbrev kan også inneholde tilbud fra utvalgte samarbeidspartnere. Nyhetsbrevene er gratis og du kan når som helst melde deg av.

Personvern og cookies

Personopplysninger vil kun bli benyttet av Morgenbladet for å gi deg enda bedre service og gode tilbud som kunde, og for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Morgenbladet er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning. På våre digitale løsninger bruker vi informasjonskapsler, såkalte cookies. For nærmere informasjon - les vår personvernerklæring her, og om hvordan vi bruker cookies her.

Oppsigelse av abonnement

Abonnement på Morgenbladet løper til det sies opp. Oppsigelse må gjøres med minst syv dagers varsel, og vil gjelde fra neste betalingstermin.Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp ikke refunderes. Dersom oppsigelsen gjelder et abonnement med papiravis inkludert og det er ønskelig at leveringen stoppes før inneværende periode utløper, kan abonnementet gjøres om til å inneholde kun digitalt resten av perioden det er betalt for. Manglende betaling ansees ikke som gyldig oppsigelse.

PRISER

Prisendringer abonnement

Morgenbladet forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene kunngjøres gjennom annonser i Morgenbladet senest 14 dager før iverksettelse.

Gebyrer ved fakturering

Morgenbladet beregner et gebyr på alle fakturaer som sendes per post, med unntak av første faktura på et nytt abonnement. Ved betaling med e-Faktura, avtalegiro, eller kredittkortavtale vil ikke gebyr belastes. Fakturagebyret er per i dag kr. 30,-Ved forsinket betaling beregnes et purregebyr som per i dag er kr. 59,-

Kundeservice

Ved henvendelser til kundeservice fra fasttelefon (23 33 91 80) avhenger prisen av hvilket abonnement du har. Les mer her. Når du ringer fra mobiltelefon gjelder teleoperatørenes egne priser.

Studentrabatt

Studenter får 50% rabatt av ordinær pris på de abonnementsproduktene som til enhver tid tilbys til studenter. Studentpris på abonnement krever gyldig studentbevis. Avisen må leveres på adresse nærliggende studiestedet, dersom abonnementet er på papirutgaven. Studenten får tilsendt faktura på ordinær pris og må sende Morgenbladet studentbeviset. Når beviset blir mottatt så skal abonnementet omgjøres til studentabonnement med tilbakevirkende kraft.

Produktendringer

Morgenbladet forbeholdes retten til å gjøre endringer i avisproduktet.

Endring av vilkår

Morgenbladet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli formidlet digitalt eller annonseres i avisen.

Tilgang til de digitale produktene

For å lese Morgenbladet digitalt må brukerprofil opprettes. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til Morgenbladets kundeservice.

Abonnementet er personlig, og ditt brukernavn kan ikke deles med andre enn familiemedlemmer i din husstand.

Komplettabonnement

Som komplett abonnent har du tilgang til all vår journalistikk på de til enhver tid tilgjengelige digitale flater og papirutgaven levert hjem. Du kan lese utgaver bakover i tid så lenge abonnementet er aktivt. Hvor mange utgaver tilbake i tid du har tilgang til avhenger av hvilken applikasjon du benytter.

Digitalabonnement

Som digital abonnent har du tilgang til all vår journalistikk på de til enhver tid tilgjengelige digitale flater. Du kan lese utgaver bakover i tid så lenge abonnementet er aktivt. Hvor mange utgaver tilbake i tid du har tilgang til avhenger av hvilken applikasjon du benytter.

For å lese digitalt må brukerprofil opprettes. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til Morgenbladets kundeservice.

Endringer i abonnementsperioden

Det er ikke mulig å ha midlertidig opphold i løpet av abonnementsperioden ved digitalt abonnement.

VILKÅR SOM GJELDER VED ABONNEMENT PÅ PAPIRAVISEN

Levering

Avisen distribueres om morgenen av lokale avisdistribusjonsselskap der det er mulig. Morgenbladet forholder seg til de leveringsfrister distribusjonsselskapene opererer med. I områder der avisen distribueres av Posten, er det Postens leveringstidspunkter i det aktuelle området som gjelder. Det tas forbehold med hensyn til tidspunkt for levering og frister satt av våre samarbeidspartnere.

Midlertidig omadressering

Papiravisen kan flyttes til ferieadresse/annen adresse i Norge. Dette er gratis.

Midlertidig opphold

Abonnenter kan bestille midlertidig opphold i avisleveringen. I perioden med opphold i papirleveransen vil abonnenten fortsatt kunne lese avisen digitalt. Den digitale tilgangen kan ikke stoppes midlertidig. Det gis normalt ikke økonomisk kompensasjon for opphold i leveringen av papiravisen.

Uteblitt avis

Ved uteblitt avis vil Morgenbladet kunne godskrive abonnenten det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom, forutsatt at kunden snarest melder fra om manglende levering til vår kundeservice.

Ved endring fra komplett abonnement (papir og digitalt) til å abonnere kun digitalt, vil prisen på abonnementet justeres til ordinær pris for digitalt abonnement.

Mer fra Vi og vårt