Påfyll

«Kan ikke lykken finnes i egoismen?»

Etikeren svarer.