Påfyll

Sprengt torsk

Brageprisvinner og forfatter av Havboka, Morten Strøksnes får tyn av Mattilsynet og dyrevernerne for fangstmetoden som beskrives for å få håkjerringa på kroken. Det er mange forskrifter som er produsert opp gjennom tidene for fangst og behandling av ferskfisk, eller hai for den del. En av dem stammer fra 1933 og er underskrevet av kong Haakon: «§2 i lov av 21. juli 1911 om forbud mot bruk av sprengstoff til fangst av saltvannsfisk m.v. skal herefter lyde så: Sprengstoff som kan brukes til fiskefangst, må ikke forefinnes ombord i norsk fartøi eller båt på fiskeplass eller på vei til eller fra fiskeplass.» Nå dukker vi ned for å lete etter forskrifter for bruk av kjetting til haifangst.