Påfyll

Gudmund Hernes: Skoler, et ganske nytt påfunn.