Påfyll

Forlater paven Italia? Samtlige cigar og whiffsarbeidere oppsagt.

26. og 31. januar, 5 og 6. februar 1918.

Lock-out ved cigarfabrikerne.

Ved samtlige cigarfabriker i Christiania utløp tariffavtalerne den 31. december. Samtidig opsa samtlige dæksmakersker ved en av vore største tobaksfabriker sine pladser. Da fabrikens etpar hundrede cigar- og whiffsarbeidere derved stod uten dæks, hadde fabriken kun den sidste utvei tilbake, at nedlegge arbeidet og opsi samtlige cigar- og whiffsarbeidere.

Ekstra-il

Telegrafdirektøren foreslog ifjor at der skulde åpnes adgang til bestilling av rikstelefonsamtaler som «ekstra-il» mot et gebyr av 25 kr. pr. samtale. Forslaget blev nedstemt av Stortinget. Telegrafdirektøren gjentar sit forslag og begrunder det med krav fra såvel private som offentlige institutioner om at gjøre brud på den almindelige regel om rikstelefonsamtalers ekspedition i tur efter sin bestillingstid.

Professoratet i fysik.

Docent dr. Lars Vegard indstilles enstemmig. Saken er sendt kirkedepartementet.

Fra de stumme scener.

Bio-Kino: Den hvite perle. Marie Doro i hovedrollen.

Strandbillederne fra Amerika er deilige fotografier. Marie Doro selv er vakker og frisk. Hun har ikke riktig fundet sin stil, men efterligner Mary Pickford litt for tydelig. Nogen biroller blir spillet fantasifuldt. Der er en storartet tyvknekt av en kineser og en herlig matros.

Vil paven forlate Italien?

Berlin: Meddelelser fra grev Holstein går ut på at paven har til hensigt at forlate Rom på grund av den uværdige behandling Italien utsetter ham for. Et romersk blad har endog talt om at paven burde fængsles og dømmes for høiforræderi.

Bolsjevikregjeringen erklæres for permanent.

Petrograd: Den 3. almindelige kongress av arbeider-, soldater- og bonderåd erklærte arbeider-og soldaterregjeringen for permanent. Endelig vedtok den en lov om jorden, hvorved den private eiendomsret til jorden ophæves og denne ret forbeholdes enhver som ønsker at dyrke jord med sine egne hænder.