Påfyll

Terje Tvedt legger for stor vekt på ideologi, skriver Grete Brochmann.