Påfyll

– Norge blir et mer og mer tilbakeliggende land.

Morgenbladet 1., 2., 4., 6. og 7. oktober 1969.

Kun for abonnenter