Påfyll

Han sparket en «agterutpike» i forstavelsen av hendes titel

Morgenbladet 26., 27., 29. og 30. juli 1920.

Daarlig veir nordpaa.

Bodø, 25de juli. – Veiret har nu i de par sidste uker været regnfuldt. Det har regnet mer eller mindre hver dag. Der er triste utsigter for høberegningen.

Har de maadeholdne faat overtaket i Lenings regjering?

London 26de juli. – «Daily News»s meddelelse om, at sovjet-regjeringen har akceptert det britiske forslag om at underhandle i London paa betingelse av at general Wrangel overgir sig er ikke bekræftet. Andre blade, som imidlertid betragter situationen mere optimistisk end den radikale «Daily News» mener, at bolsjevikerne vil kræve, at den polske armé blir sterkt reducert. Dette er jo forresten rimelig nok, da Polen derved vil undgaa fristelsen til nye militære eventyr.

Paa Aulestad.

Den danske forfatterinde fru Emma Gad har nylig avlagt et besøk paa Aulestad og skriver følgende begeistrede linjer om Caroline Bjørnson og Aulestad Gaard. (…)

Intet syn kan være skjønnere, end at se disse hendes kjære gjester omringe hendes hvite seng til godmorgen og bøie sig kjærlig over hende for at si hende det lille ord like ind i øret, som vil være hende kjært at høre.

Det interessante ruinfund i Oslo. En kirkemur fra det 11te aarhundrede.

I nærheten av Saxegaarden i Oslo begyndte jernbanen for kort tid tiden at grave i og fjerne nogen jordhauger for at gjøre plads for automobilgarager for jernbanen. Man støtte herunder paa en solid bygget mur, og efter sakkyndiges undersøkelser og ved fortsat gravning kom man til de resultat, at det var grundmuren til en kirke- Ved fortsat granskning viser det sig, at fundet er meget interessant. Det er nemlig en av de saakaldte St. Nikolaus kirker som maa ha staat paa den fundne grundmur.

Tychobrahesdage. Farlige datoer.

Som bekjendt nød den berømte astronom Tycho Brahe i ældre tid en overordentlig anseelse som kyndig i skjulte og overnaturlige ting. Blandt andet har man fra gammel tid angit ham som ophavsmand til en liste over dage, som var uheldsvangre for menneskene. (…)

Julius haver 2 Dage: dend 17. 21.

Augustus haver 2 Dage: dend 10. 21.

Roald Amundsen er kommet til Nome.

London, 29de juli – (Il-telegram). Fra Nome i Alaska telegraferes 27de gjennem Reuters bureau: Roald Amundsen er ankommet hit.

Norge er en lang trang korridor, hvor alle gaar omkring og spiser nysostsmørbrød og drikker landsøl.En reisende svensk kunstners tragikomiske erfaringer.

(…) Saa reiste jeg med en liten dampbaat, hvis kaptein var kolerisk. Han sparket en «agterutpike» i forstavelsen av hendes titel slik, at hun havnet i en skurebøtte, ti han var rasende, en flaske whisky, her kaldt «God save England» hadde forsvundet. Han blev min gode ven – kapteinen, for en dram i Norge er mere gentlemen imellem end ti drammer i Sverige, og til tak fik jeg adressen paa det fineste hotel i Ramstad, hvor sjøfolk pleier at ta ind.