Huslingvisten

Krangel om bord

Hei, huslingvist. Forrige uke skrev du om bord i to ord, ikke ombord. For meg ser det rart ut. Jeg så det ble litt diskusjon om dette på Facebook, og jeg har diskutert det med flere venner, som også mener du tar feil. Hva sier du?

Hilsen fra båten

Dette burde ikke være noe å krangle om, men vi kan godt gjøre det likevel. Den offisielle normeringen, som lar seg søke etter 24 timer i døgnet på ordbok.uib.no, er tydelig nok: Uttrykket skrives i to ord på både bokmål og nynorsk. Norsk ordbok, Universitetsforlagets Bokmålsordboka, Nynorsk ordliste, Tanums store rettskrivningsordbok og Nynorsk ordliste skriver det også i to ord. Det Norske Akademis ordbok (naob.no) har også om bord som oppslagsord, men – og nå nærmer vi oss en løsning på mysteriet – den har ombord som en variant. Ved siden av denne varianten står en liten trekant, og hvis man trykker på den, kan man lese at «formen er hentet fra den delen av riksmålet som er utenfor den offisielle bokmålsnormen».

Om bord er et adverb satt sammen av en preposisjon (om) og et substantiv (bord), og skrives i to ord. Bordben er et substantiv satt sammen av to substantiver (bord og ben), og da skriver vi bordbena sammen.

Om bord er en klassiker som har forvirret nordmenn i generasjoner, men så langt tilbake som i rettskrivningen for nettopp riksmålet fra 1907 påpekes det at uttrykk som dette skal deles i to. Du skriver deg med andre ord inn i en lang tradisjon nå. Hvis du fremdeles klør etter å skrive ombord, vil det nok stort sett gå greit – du blir neppe kastet over bord. Eller overbord, som du sikkert ville skrevet.

Har du et spørsmål om språk? Skriv til: pu@morgenbladet.no

Relaterte artikler