Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Huslingvisten

Dere skriver vel ‘Usa’, ‘Fn’ og ‘Lo’ også, da?

[object Object]

---

Spør Huslingvisten

Har du et spørsmål om språk? Skriv til: pu@morgenbladet.no

---

Kjære huslingvist. Man har merket seg at du og Morgenbladet insisterer på å skrive OsloMet Oslomet og så videre. Sympatisk som intensjonen er, tror jeg nok deres praksis kommer til å gå over i historien som en merkverdighet. I en notis forrige uke omtalte dere det internasjonale museumsforbundet ICOM som Icom, og UNESCO som Unesco. Det var virkelig radikalt. Dere følger opp med Usa, Fn, Lo og så videre også, da?

Hilsen Akronymiker

Kjære Akronymiker. Dette er i utgangspunktet ganske enkelt. Akronymer, altså forkortelser vi leser som et ord, skriver vi med stor forbokstav hvis de er egennavn. Unesco er et slikt ord. I USA, FN og LO leser vi en og en bokstav, og da bruker vi store bokstaver. Noen forkortelser av appellativer (substantiver som ikke er egennavn) er så dagligdagse at vi ikke trenger store bokstaver for å skille dem ut selv om vi uttaler bokstavene enkeltvis. Da bruker vi små bokstaver: pc, dvd, sms osv. Disse ordene kjennetegnes ofte av at de kan bøyes: pc-er osv. Så har du akronymer der vi ikke uttaler en og en bokstav, og de bøyes uten bindestrek: radaren, aidsen, laseren og så videre.

Du skulle bare visst hvor mye kreativ etterrasjonalisering vi finner på når vi støter på ord som etter denne logikken ikke skal ha store bokstaver, men som får det likevel for å unngå forvirring. Det er altså ikke vanskelig å finne unntak, selv hos oss.

Den ene grunnen til at vi skriver så mye som mulig med små bokstaver, er at vi ikke ser det som vår oppgave å bidra til andres markedsføring. Den andre er at vi vil spare leserens øyne for tekster med svære, skrikende bokstaver. Hvis historien husker oss som avisen som var god for øynene, er det et ettermæle vi vil være stolte av.