Huslingvisten

Jeg synes det er rart at Støre sier ‘barnehaVe’

Jeg synes det er så rart at Jonas Gahr Støre sier barnehaVe. Hvor utbredt er det å si have, lave osv.? Det var ikke så rart at min 90 år gamle svigerfarmor sa lave, men altså …

Sun Heidi

«Her må du kjefte», sa en språkvenn av meg da jeg viste spørsmålet ditt. Så da gjør jeg det: Fy! Folk må få snakke som de gjør. Du står selvsagt fritt til å irritere deg over hva du vil, men altså … Vi har alle vårt.

Så til utbredelsen. Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo har store søkbare talemålskorpuser. Siden Støre er fra Oslo, søkte jeg i ett Oslo-korpus med opptak fra starten av 1970-tallet (Taus) og ett fra rundt 2005 (Nota). Jeg begrenset søket til hage, og fikk 85 lydfiler å høre gjennom. I materialet fra 70-tallet sa 30 prosent av talerne have, for eksempel husmor (54): «Jeg er født i atten, jeg skriver fremdeles mig og dig, jeg. Ja, og efter og alt sånt noe. Min sønn, han sier jo hage og snø, og det har jo aldri jeg sagt. […] Han gjør det fordi at han kom på barnehaven, så han fikk det inn med den, altså.»

I materialet fra 00-tallet fant jeg have hos rundt 15 prosent av talerne, samt en mannlig akademiker (26) som slet med å bestemme seg: «Det er jo hage der ute, da, og fatter'n er lite interessert i hagan, […] men det er jo relativt stor have, da».

I korpusene kan man se om informantene er oppvokst på Oslo øst eller vest. Forutinntatt som jeg tydeligvis er, ventet jeg å finne flest haver i vest. For 70-tallskorpuset stemte det. I det yngste korpuset, derimot, var havene ganske nøyaktig likt fordelt mellom himmelretningene. Vi har ikke plass til noen videre analyse, men vi har plass til at jeg gjentar meg selv: Fy!

Har du et spørsmål om språk? Skriv til: pu@morgenbladet.no

Mer fra Huslingvisten