Morgenbladet for 100 år siden

Væbnede vakter, dusører og spioner.

12., 16., 24. og 28. november 1917.

1000 kr. for at skyte en mand.

Drammen. En mand, som ønsker at være ukjendt, skjænker 1000 kroner til den første vagtmand ved industrielle anlæg i Buskerud som skyter eller på anden måte sikrer sig mistænkelige personer som i en eller anden hensigt lusker omkring i nattens mulm og mørke.

Væbnet vakt på Østbanen.

I disse dage utdeles der våben til vaktmandskaperne på Østbanen. Uvedkommende, som ikke lystrer når de andropes indenfor stationens område, risikerer altså at få en kugle.

Violin og sang.

Den unge, amerikanske violinistinde frøken Thelma Given gave en aften i Brødrene Hals’s konsertlokale i går. Frøken Given er en meget fengslende kunstnerpersonlighet. Dens mest fremtrædende træk, er en for denne spinkle unge skikkelse, ganske usedvanlig ild.

Spion-signalisering ved Risør.

Risør: Igåraftes er der her blit iakgttat signalisering oppe i fjeldet bak byen. Orlogsgaster kom den signaliserende person så nær, at de løsnet flere skud mot ham. Han kom sig imidlertid væk. En fisker melder at har har set et lavt gråt fartøi et par mil tilsjøs som signaliserte mot land.

Signalering til fremmede fartøier.

General Morgenstierne utlover personlig kr. 5000 til den første, som pågriper nogen der ulovlig har git lyssignal til en fremmed magt.

Ibsens søster.

Idag fylder den eneste gjenlevende av Henrik I b s e n s søskende, enkefru Hedvig Ibsen S t o u s l a n d 85 år. Den gamle dame er i fuld vigør, telegraferte vor korrespondent i Skien inat.