Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Morgenbladet for 100 år siden

Universitetet på Tøyen. Vilhelm Bjerknes. Det fysiske institutt, 17. mai 1918

Morgenbladet for 100 år siden.

[object Object]

Vildanden blir en stork
Den langt fremskredne vår med de lyse kvelder og den pludselige sommervarme bevirket at man fandt «Vildanden» for svær og tung for årstiden. I stedetfor kommer «Storken». Også Storken vil by på en overraskelse idet furér Nymo skal spilles av Hauk Aabel.

17. mai.
Det første en hører, før en slår øinene op en vakker morgen den syttende dag i mai, er friske og glade barnerøster, som kvidrer om kap med spurvene. Ut, ut! Det surrer som i en bikube i de tusen hjem. Syrenerne i Slotsbakken var nær ved at blomstre. Det er ikke ofte de har sett 17de mai med egne øine, men der var enkelte av dem som igår kastet nogen blå blik ut fra de øverste kvaster.

Hvor bør Det fysiske institut ligge?
Av Professor dr. Vilhelm Bjerknes.
Departementet indbyr Stortinget til at beslutte det nye institut, mot alle fagmænds råd, opført på Tøien. Dette område kommer uundgåelig til at omklamres av industri til alle kanter. Over selve eiendommen går Nordbanen og Bergensbanen, snart også Sørlandsbanen. Intet fysisk institut har meg bekjent søkt denslags naboskap. At de klasser av fagfolk som har interesse av let adgang til det fysiske institut skulde komme til at flytte til Tøien – derom gjør vel selv de mest sangvinske forkjempere for Tøientanken sig ingen illustioner. Selv en stand som lægestanden søker sine boliger overveiende på veststiden hvor de finder de gunstigste vilkår for under sit opslitende arbeide at bevare sin åndelige elasticitet og følge med i sin videnskap.

Pinsen
artet sig som en festlig indvielse av sommeren. Alt folket drog ut for at ta den nyskapte sommer i besiddelse. De drog med båter og jerbanetog, med trikker og landauere eller triller og kjøkkenvogne, alt efter evne, samt tilfots med skræppe på ryggen. Dampbåtene gik dyplastet fra bryggerne førstedags morgen, skakke av folk med sang og musik. Pinsen er sangernes helg.

Statens Røkesild
Provivianteringsdepartmentet har ved Statens Fiskecentral avsluttet kontrakt med A/S Kippers, Stavanger, om røkning av 1000 kasser saltet storsild til indenlands forbruk.
Statens Fiskecentral, kontor C.
(Kunngjøring)