Morgenbladet for 100 år siden

Vore vinduer gjennem kritiske svenske øine

Morgenbladet 1., 4. og 9. april 1921.