Morgenbladet for 100 år siden

Atomer og kvinder gjør som de selv vil

Morgenbladet for 100 år siden: 23, 26. og 28. april 1921

Professor L. Vegard om atomernes bestanddele

I Polyteknisk Forening førte professor L. Vegard forsamlingen paa et streiftog gjennem atomernes verden. Det som mest interesserer – sa professoren – er vel om denne energikilde kan utnyttes. Men paa dette punkt bør man ikke nære noget større haab. Det er det med atomerne, at de gjør som de selv vil. De kan ikke beherskes.

Fortids minder maa ikke skjemmes av nutids smagløshet.

Der er besluttet fremsat proposition om en lov om forbud mot opførelse av bygninger som kan virke skjemmende for offentlige monumenter og steder hvortil der knytter sig historisk værdifulde minder. Forslaget er foranlediget av at man ikke klarte at hindre den skjæmmende bebyggelse omkring Haraldsstøtten.

En kvinde præker i Grønland kirke

Det er første gang i den norske kirkes historie. Er det lovlig? Fru Martha Steinsvik, som studerer teologi ved menighetsfakultetet, præket i søndags til aftensang. – Det er mig som har anmodet fru Steinsvik om at præke i min kirke, sa sogneprest Ecktell. Vi har nu saaaa længe slaas om hvorvidt kvinder skulde faa adgang til vore prækestole, at det kunde være paa tide at faa spørsmaalet praktisk prøvet.

Tip-top klædt

I en mode-artikel som skriver sig fra et saa kompetent hold som «Norsk Skrædderblad», organ for skreddermestrenes landsforening, læses bl.a. «En sommerdres bør syes av et stormønstret lyst tøi. Farver er unge herrer ikke rædde for at bære. Jakken maa fremforalt ha en sterkt markert talje, helst tre knapper, hvorav kun den midterste knappes. Jaket gaar mer og mer av mode, men kan endnu ikke undværes. Taljen høyt oppe og med brystlomme.

Kjøbmand Oluf Lorentzens bisættelse

fandt sted under megen deltagelses i krematoriet. Først og fremst vil han mindes som manden, der elsket arbeidet og fordret alt av sig selv, førend han la byrder paa andre.

Mer fra Morgenbladet for 100 år siden