Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Morgenbladet for 100 år siden

Hvitveisen springer ut idag

Morgenbladet for 100 år siden: 30. april 1921.

[object Object]

Utpræget pessimistisk stemning i Tyskland.

Berlin. De berlinske aftenblade er fyldt til randen med telegrafiske meddelelser fra Amerika, Frankrige, England, Belgien, Holland og Schweiz. Tyskland er for øieblikket som den febersyke som av de omstaaendes minespil søker at læse sin egen skjæbne. Man begynder saa smaat at vænne sig til den tanke, at den franske innmarch ikke lar sig stanse.

Noten til Amerika forfulgt av ond skjæbne.

Berlin. Fra tysk side forsikres at noten til Amerika var forfulgt av en ond skjæbne. Av en eller anden ubegripelig grund blev den først telegrafert fra Berlin mandag morgen kl. 9, skjønt den var indlevert paa hovedtelegrafstationen natten mellem søndag og mandag. Mens befordringen normalt skulde ta et par timer, har noten brukt omtrent 18 timer for at naa over oceanet.

Parkanlægget

I parkanlægget indenfor Ullevaal sykehus´område er planlagt et større bassin med en enkelt vandstraale, et arrangement, som erfaringsmæssig skal ha en velgjørende indflydelse paa rekonvalescenters befindende.

Knute Nelson taler Frankriges sak.

London. Fra Washington telegraferes gjennem Reuters bureau: Senator Knute Nelson, formand i lovkomiteen, talte i senatets møte i gaar mot det forslag til resolution, hvorigjennem krigstilstanden med Tyskland erklæres for endt. Han hevdet at dets vedtagelse vilde være skikket til at opmuntre Tyskland i dets motstand mot de alliertes erstatningskrav. Vi glemmer helt spørgsmaalet om Tysklands avvæbning. Bare vi faar den erstatning vi kræver, bare vi faar et pund kjød, har vi ingensomhelst bekymring for det blødende Frankrige.

Makrellen tidligere end nogensinde.

Fiskerne er enige om, skriver «Jarlsb. & Larv. Amtstid.», at saa tidlig som iaar har makrellen aldrig været fisket. At faa fine fangster den 27de April – det er uhørt.

Hvitveisen springer ut idag.

Vi vil faa se den overalt i byens gater, og selvfølgelig skynder vi os at plukke vaarens hvite blomst. Ogsaa dennegang vil indtægtten av «Maiblomsten» gaa til friluftskolefondet.

Ogsaa nordpaa

Tromsø. I de sidste 14 dage har vi hat helt sommerlig veir med uavbrudt sol. Marken staar grøn, vaarens første blomster er utsprunget, jordarbeidet er begyndt og aarets laks og ørret kom allerede først i maaneden. Bønderne erindrer ikke en slik vaar før.

Nye forslag i yderste øieblik?

Berlin. Bladene regner med besættelsen av Ruhr, men det konservative officersorgan «Kreuz Zeitung» skriver: De nye tyske tilbud er elastiske i enhver henseende.

Retirering fremover.

Er det nødvendig for Narvesens Kioskkompani at ta 150 pct. i overpris for en dansk dagsavis saaledes som tilfælde nu er med «Berlingske Tidende»? Alting «retirerer fremover» later det til – baade med hensyn til aandelig samkvem og legemlig samtrafik mellem de nordiske lande.