Morgenbladet for 100 år siden

Skibet medbragte ogsaa 30 tons hickory

Morgenbladet 2. 4. og 6. mai 1921.

Daily Mail 25 aar.

Som det sømmet seg feiret «Daily Mail» med den største fest som siden barbarisk tid har været holdt under ett tak av et firma. Men saa er det også verdens største bladforetagende med et daglig oplag paa 1.365.000. Bladet startet som et halvpenny-blad, det hadde ingen litterære krav, ingen ledere, men overskrifter og sensation. Bladet opdaget hele det vældige publikum den nye engelske skoleundervisning hadde skapt – den aandelig og fysisk halvsultne engelske kontoriststand. Tre mænd bar krigen: Chamberlain, Kipling og Harmsworth. Daily Mail kjøpte Englands bedste penner, kommenterte ikke begivenheterne, bare brølte dem ut. Daily Mail er den levende uro i verdenspressen. Man kan være indignert over dens slette smag og vulgære tone, men den har tvunget pressen frem i livlighet over hele verden.

C.J.H. (Carl Joachim Hambro).

Kvindelige prester.

Stortinget behandlet lørdag et andragende fra Norske kvinders nationalraad om kvinders adgang til presteembeder. Gunnar Knudsen gjorde opmerksom paa at kvinderne nu hadde faat adgang til alle statens stillinger, ogsaa til Kongens raad, men ikke til presteembeder, som laa så godt til rette for kvinderne. Adgangen til at bli prest maatte staa aapent for alle som var beaandet. Det er jo hovedsaken.

Sarpsborg slaar Ready 2-1

Aapningskampen paa Bislet blev ikke nogen udelt nydelse. Kampen var bra nok, men arrangementet yderst slet. Halvorsen var den drivende kraft paa Sarpsborg-laget, i likhet med Wold hos Ready. Dommeren P. Chr. Andersen var uangripelig i alt undtagen i paaklædning, som vistnok var foregaat i den største hast. Men det gjorde ikke noget, for der var forbausende faa damer tilstede, i alfald naar man tar i betragtning at det var Ready som var i ilden.

Hvis Tyskland ikke gir efter begynder okkupationen 13de mai.

Berlin: Det tyske folk tror fuldt og fast at Tyskland har betalt de til 1ste mai forfaldne 20 milliarder; mens motstanderne paastar at kun 8 milliarder er betalt. Englenderen Keynes, om hvis tyskvenlighet der ikke kan være tvil, hævder at hvis Ruhr-distriktet virkelig skulde bli besat, saa bærer Tysklands ledende mænd selv sin del av skylden.

Fra havnen

«Tatjana» har ved Steilene avlevert 1602 tons olje fra Texas. Skibet medbragte ogsaa 30 tons hickory.

Maivinteren

Atter erfarer vi – vi vet ikke for hvilken gang i vort liv – at den forhastede aprilsommer ikke er et ønskverdig gode. Det lar sig ikke dølge, at vi her i hovedstaden i gaar nat hadde et veritabelt sneveir, hvis spor riktignok var utslettet da byen slog sine øine op. Vor bekymring gjelder frugtrærne og deres spæde blomster. Hvordan skal det gå?

Cyclesæsonen

Aapnes her i Chrstiania søndag. Ridtene startes fra café Sandvigen ved Tyrigraven med start kl. ½ 11 formiddag.

Mer fra Morgenbladet for 100 år siden