Morgenbladet for 100 år siden

Optøier, takpapspiker og klassekamp

Morgenbladet 30., 31. mai og 2. juni 1921

Optøier i Christiania nat til lørdag.

Situationen var rolig første streikedag indtil om aftenen. Efter et agitationsmøte paa Youngstorget med Tranmæl og Madsen som talere, strømmet masserne i tusenvis til de avspærrede brygger ved grev Wedels plads, hvor den med stenkast gik løs paa de stationerte politistyrker. Politiet drev energisk masserne tilbake under bruk av køllerne.

Morgenbladet og streiken.

Dette nummer av bladet kan ikke bringes om til abonnenterne, da avisbudene har sluttet sig til streiken. Abonnenterne bedes derfor være saa venlig at hente sin avis i ekspeditionen.

Takpapspiker og klassekamp.

Nat til søndag blev der i flere av gaterne strødd betydelige mængder takpapspiker. Det var for at ramme biltrafikken. Dette er noget nyt, sa den politimand som først fortalte os om det nye vaaben som folkets hus har indført mot samfundet.

Officielt.

Kaptein Q u i s l i n g er frabeordret stillingen som militærattaché i Helsingfors fra 1. oktober.

Minister L i e i Mexico er utnævnt til minister i Rom.

Byens renovation.

Av Samfundshjælpens organisation staar et mere end tilstrækkelig antal medlemmer rede til at overta arbeidet med byens renhold.

Politinotiser fra streiken.

Lørdag eftermidag blev en droscheeier, som kjørte sin egen bil, ved Sagene anfaldt av tre personer i det den ene slog ham i ansiktet og alle skjældte ham ut for streikebryter. Overfaldsmanden blev anholdt av opdagelsesbetjentene. Det var en svær murerarbeider. En ung chauffør ved Ullevaal som igaar i en lastebil hadde hentet medicin til sykehuset var underveis blit overfalt. Bilen var forsynt med det bolsjevikiske merke, som chaufførerne kræver for at ville kjøre.

Spiker og trudsler i Bergen.

Streikesituationen er omtrent uforandret. Inat var der paa Kalfaret og paa Nygaard strødd ut en hel del spiker for at hindre biltrafiken.

Franskbrød til sykehusene.

Fra idag av kan alle sykehuse faa utlevert franskbrød til sine patienter ved at henvende sig til formanden i brødforsyningskommisionen baker S a m s o n, Gyldenløves gate 8. Om et par dager, siger baker Samson os – vil vi forhaabentlig kunne skaffe franskbrød ogsaa til friske.

Mer fra Morgenbladet for 100 år siden