Morgenbladet for 100 år siden

Dovrebanens aapning og tennis-sæsonens slut

Morgenbladet 10. og 12. september 1921.

Breve om verdensøkonomien.

For Morgenbladet av J.M. Keynes.

At menneskene ikke er bedre situert end hvad tilfældet er nu, har sin grund i, at der er for mange av dem, at de er av ringe kvalitet, at de og jorden tilsammen ikke producerer mere, og at de de har ødelagt i krigen og fremdeles ødsler bort under forberedelser for krig altfor meget av sit arbeides frugter. De arbeidende klassers ledere følger et galt spor, hvis de tror de kan presse en hel del mere end tidligere ut av forretningsmanden, eller at der vil bli en hel del mere at dele, hvis det lykkedes dem at slette ham ut av tilværelsen.

J.M. Keynes.

Nok en hærfører i nød

Den østerrigsk-ungarske feltmarskalk von Køvess har nedsat sig som cigarhandler i Budapest for at opretholde livet. Den tidligere østerrigsk-ungarske generalstabschef Conrad von Høtzendorff har sendt myndigheterne i Innsbruck, hvor han nu bor, andragende om understøttelse da han er uten midler og hans hustru lider nød. Egteparet indtar sine maaltider i Innsbrucks folkekjøkken.

Sidste uke før Dovrebanens aapning.

Igaar kjørte der ut et ekstratog fra Trondhjem til Dombaas med alle de funktionærer, som skal stationeres ved Dovrebanen, paa dens stationer og dens vogterboliger. Saa fra idag av er der befolket i de ikke faa bygninger, som har reist sig langs Dovrebanens tracé. Morgenbladets Dovrebane-numer kommer paa aapningsdagen.

Betragtninger ved tennis-sæsonens slut.

Nordstrand Lawn-Tennis Klubs høstturnering er den sidste iaar. Om en 14 dages tid vil de fleste ha lagt racketen paa hylden, naar undtages de faa lykkelige som har bestilt time i turnhallen. Men turnhallen er alt andet end ideel for tennisspil. En indendørs bane blir dyr, det er saa. Men tennissporten har saa mange rikmænd som utøvere, at der selv i tider som de nuværende ikke skulle være umulig at skaffe de nødvendige midler tilveie.

Den internationale kongres for psykisk forskning.

Paa kongressens sidste dag, kom det andet sensationsnummer, ingeniør Grünewalds eksperimenter over veining av fantomer. En clairvoyant erklærte at netop i det øieblik da apparatet viste vegtforøgelse, stod der et fantom på platformen.

Mer fra Morgenbladet for 100 år siden