Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Morgenbladet for 100 år siden

«Rappen» i kamp og brændevinssmuglerne utvider

Morgenbladet 10. oktober 1921.

[object Object]

«Rappen» i kamp.

Horten: Toldkrydseren «Rappen» holdt sig i bassinet syd for Bastø og praiet ved titiden en snekke som ikke vilde lystre og som trods et varselskudd forsøkte at slippe unda ved at gaa i zikzak. Det lykkedes toldkrydseren at komme saa nær at man trodde man kunde faa fat i den ved hjælp av baadshaken. I samme øieblik faldt et skud fra den jagede. Dette traf delvis baadshaken som blev oprevet, hvorefter skuddet traf en toldkontrollør i underlivet.

Monarkistisk bevægelse i Vest-Ungarn.

Berlin: Fra Wien kommer der i dag, uten at man kan forstaa hvad der er sandhet og hvad der er digt, en række rygter om at den karlistiske bevægelse i Østerrige synes at blusse op paany i forbindelse med det vestungarske spørsmaal. Det paastaaes med bestemthet, at de bander, som holder Vest-Ungarn besat, tæller 40.000 mand og danner en monarkistisk hær av leietropper med den opgave at gjennomføre habsburgernes gjenindsættelse i Østerrige og Ungarn.

Stærk gjæring i Tyrol

Tyrol, som intet heller ønsker end at flygte fra den synkende krone, har sendt en officiel deputation til Berlin med anmodning om at riksregjeringen øieblikkelig skal proklamere Tyrols tilslutning til det tyske rike.

Brændevinssmuglerne utvider sin virksomhet.

Skien: Smuglerne utenfor Færder forhandler nu ikke bare sukker, skotøi og klær, men ogsaa alle slags gummiartikler, kikkerter, revolvere og geværer. Spriten sælges fra 5-7 kroner pr. liter, skotsk whisky fra 12-17 kr. pr. liter. Den sidste maaned har 130 brændevinsfartøier passert Skagen. De fleste er fra Kiel. Da markedet nu er overfyldt med brændevin har to tyskere maattet seile fuldlastet tilbake igjen.

Fru Lalla Møller

I morgen gir fru Lalla Møller en romanceaftenn i Aulaen efterat ha holdt pause paa hele to aar. Fru Møller har hat undervisning hos vor egen ypperlige sangpedagog bispinde Hille.

33289, 32939 og 36224

er telefonerne til Høires og Frisindede Venstres kontorer hvor mandtallet for Christiania er utlagt til eftersyn. Man blir negtet at stemme ved valget hvis man er uteglemt av mandtallet og ikke har klaget.