Deg og ditt

Personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder for alle våre sluttbrukere. Vi ønsker at du skal ha kontroll over dine personopplysninger og hvordan de behandles

Revisjon 30.06.2020

Alle referanser til NHST er ikke gyldig lenger. Morgenbladet eies nå av Mentor Media fra 1.7.2020. Morgenbladet vil ta en gjennomgang og oppdatere personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle våre sluttbrukere. Vi ønsker at du skal ha mest mulig kontroll over dine personopplysninger og hvordan de behandles. Dette finner du informasjon om i denne personvernerklæringen. Du finner også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger. Informasjonen er også tilgjengelig via Min side for innloggede brukere, og du kan når som helst endre dine innstillinger for personvern under Mine innstillinger på personvernsidene .

1. Om Morgenbladet, Tjenestene og de registrerte

1.1 Hvem er vi?

Denne personvernerklæringen gjelder når vi, Morgenbladet AS med org. nr. 866948542, behandler personopplysninger om deg. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og til hvordan vi behandler dine personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan denne informasjonen brukes og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Dine data er trygge hos oss og brukes kun til det som oppgis i denne erklæringen.

Morgenbladets hovedeier er NHST Media Group AS («NHST»). NHST og dets datterselskaper (blant annet Dagens Næringsliv AS, Fiskeribladet AS og Morgenbladet AS) omtales heretter samlet som «Konsernet». Informasjon om Konsernet finnes på www.nhst.no . Siden Konsernet benytter flere felles informasjonssystemer, kan personopplysninger behandles av Konsernet for administrative formål.

1.2 Hvilke tjenester erklæringen gjelder for

Personvernerklæringen forklarer hvordan vi og våre samarbeidspartnere samler inn og bruker personopplysninger fra deg ved registrering på og bruk av våre nettsteder tilknyttet morgenbladet.no («Nettstedene»), mobilapplikasjoner («Appene»), nyhetsbrev og varsler du melder deg på («Nyhetsbrevene») og fysiske avisprodukter («Avis»). Disse er heretter samlet omtalt som «Tjenestene».

Denne personvernerklæringen forklarer også dine personvernrelaterte rettigheter overfor oss og våre samarbeidspartnere. Tjenestene eies og drives av Morgenbladet AS, med forretningsadresse Christian Krohgs gate 16, 0186 OSLO, postadresse Postboks 1182, 0107 OSLO.

1.3 Hvem vi behandler personopplysninger om

Morgenbladet har flere grupper med sluttbrukere. Hvis du benytter deg av våre Tjenester, vil du tilhøre en av disse gruppene. Som sluttbruker og identifiserbar person som det behandles opplysninger om, omtales du som « registrert » i personopplysningsloven.

Hvilke personopplysninger som behandles og om hvilke brukere vil bli forklart nærmere under punkt 4.

Abonnenter

Den gruppen vi behandler mest personopplysninger om er abonnenter som betaler for Tjenestene eller får Tjenestene betalt av arbeidsgiver, og som aktivt bruker Tjenestene.

Passive abonnenter (tidligere abonnenter)

Når et abonnement er sagt opp og det har gått 12 måneder siden oppsigelsen, anses den registrerte som en passiv eller tidligere abonnent. Da vil vi i utgangspunktet beholde noen personopplysninger i en viss periode. Andre opplysninger og formål vil vi be om spesifikt samtykke for å få lov til å behandle videre.

Registrert bruker uten abonnement

Du kan også være en registrert bruker hos Morgenbladet uten at du har et abonnement. Det vil være tilfelle hvis:

- du mottar Nyhetsbrevene

- har kjøpt et ukesspass

Uregistrerte brukere

De uregistrerte brukerne er de som er innom Tjenestene, men som hverken registrerer seg eller betaler for bruken. For denne gruppen brukere behandler Morgenbladet svært få opplysninger som kan knyttes til person.

2. Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Morgenbladet behandler personopplysninger om deg til disse formålene:

1. For å kunne levere og fakturere Tjenestene til deg

2. For å sikre at bruk av Tjenestene er i henhold til vilkårene

3. For å opprettholde og videreutvikle Tjenestene

4. For å kommunisere med deg om informasjon knyttet til avtaleforholdet, redaksjonelt innhold og relevante tilbud

5. For å kunne levere, tilpasse og måle effekten av annonser

Nærmere om formål nummer 1:

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne tilby deg Tjenestene og oppfylle eventuelle kundeavtaler vi har med deg. Dette inkluderer for eksempel å gi deg tilgang til Tjenestene, gi deg tilgang til å administrere din bruker, levere aviser, fakturere deg og å informere deg om sentrale forhold knyttet til ditt kundeforhold eller Tjenestene.

Nærmere om formål nummer 2:

Opplysninger om deg brukes også til å forhindre misbruk av Tjenestene. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på å utnytte innholdet i Tjenestene i kommersiell sammenheng, forsøk på svindel, « spamming » , hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov eller som strider mot våre vilkår for bruk av Tjenestene.

Nærmere om formål nummer 3:

Vi bruker opplysninger om deg og din bruk av Tjenestene til å sikre en best mulig brukeropplevelse, samt for å lære mer om hvordan vi bør utvikle Tjenestene videre.

Nærmere om formål nummer 4:

Vi bruker opplysninger om deg til direkte kommunikasjon og markedsføring i kanaler som epost, sms, brev og telefon, med mindre du har reservert deg for slik kommunikasjon der det er mulig. Enkelte dialoger fra oss kan du ikke velge å melde deg av hvis du har registrert deg som abonnent eller for et annet kundeforhold. Et eksempel på det er dialoger knyttet til betaling.

Nærmere om formål nummer 5:

Morgenbladet er delvis finansiert av annonseinntekter og er derfor avhengig av å levere, tilpasse og måle effekten av annonser og annen markedsføring i Tjenestene. Dette gjøres internt i Morgenbladet, innad i Konsernet og i samarbeid med tredjeparter som Adobe og Google Ireland Limited, som nærmere beskrevet under punktene 4-6.

Opplysningene brukes også av oss og våre annonsører begrenset til Tjenestene til profil- og segmentbasert markedsføring, utvikling og videreutvikling av målrettede annonseprodukter, programmatisk annonsering og såkalt «retargeting».

Med «programmatisk annonsering» menes automatisert kjøp og salg av nettannonser via en annonsebørs hvor vi legger annonseplasser (visninger) ut for salg på annonsebørsen, og annonsører kan legge inn bud på visninger basert på annonsørens kriterier. Når alle kriteriene for annonsekjøpet stemmer, vil annonsekjøpet skje automatisk slik at annonsen vises i sanntid.

Med «retargeting» menes her gjentatte og målrettede digitale annonser mot den samme sluttbrukeren.

3. Oversikt over våre behandlingsgrunnlag

Enhver behandling av personopplysninger trenger et lovlig grunnlag. Det betyr at før vi starter en behandling av dine personopplysninger, må vi påse at vi har rett til å utføre behandlingen (at Morgenbladet har et behandlingsgrunnlag). Det grunnlaget kan for eksempel komme direkte fra deg i form av en avtale med oss (for eksempel gjennom abonnementsvilkår), eller i form av et aktivt samtykke (for eksempel hvis du ikke er aktiv kunde, men har takket ja til å motta tilbud på e-post). Nedenfor forklares hvilke grunnlag vi bruker for å behandle personopplysninger, og når de brukes.

Vi verken kan eller vil behandle andre personopplysninger om deg enn det som beskrives i denne erklæringen.

3.1 Avtale

Dersom du er en abonnent eller registrert bruker på Morgenbladet, behandler vi personopplysninger om deg for å kunne oppfylle brukeravtalen. Det er kun den behandlingen som er nødvendig for å oppfylle Morgenbladets plikter etter avtalen som blir gjennomført med dette behandlingsgrunnlaget.

Hvilke behandlinger som er nødvendig for å oppfylle avtalen, vil avhenge av brukeravtalen mellom deg og oss. Brukeravtalen vil for eksempel være abonnementsvilkår. For sluttbrukere med abonnement vil avtalen variere noe basert på hva slags type abonnement man inngår avtale om. Din brukeravtale vil være tilgjengelig når du registrerer deg og bør leses før du godtar avtalen. Brukeravtalen vil også være tilgjengelig på Min Side.

Et eksempel på en behandling med grunnlag i avtale er at dersom du har et abonnement på Morgenbladet med levering av papiravis, må Morgenbladet vite hvilken adresse avisen skal leveres til. Et annet eksempel er at Morgenbladet må behandle personopplysninger for å få utsendt riktig faktura og påse at den blir betalt.

3.1.1 Nyhetsbrev og varsler

Som abonnent vil du automatisk motta nyhetsbrev fra oss.

Vi har også nyhetsbrev som du kan melde deg på, uten å abonnere på Morgenbladet. Påmeldingen krever at du registrerer en bruker og godtar gjeldende vilkår.

En eventuell avmelding av nyhetsbrev, kan gjøres ved å følge linken nederst i nyhetsbrevet.

3.2 Legitim interesse

I tillegg har Morgenbladet legitim interesse for noen behandlinger av personopplysninger, som behandling for annonseformål, markedsføringsformål og lignende. Slik behandling med grunnlag i legitim interesse gjelder for brukere med en registrert bruker eller et abonnement, eller passive brukere (tidligere abonnenter) som beskrevet i punkt 1.3).

Hvis du vil lese mer om vurderingen Morgenbladet har gjort, balansetesten av ditt personvern vurdert opp mot Konsernets legitime interesse, de implementerte tiltakene for å redusere risikoen med behandlingen og konklusjonen om legitim interesse, kan du følge denne linken .

For sluttbrukere med en brukerprofil vil innstillingene for personvern vise at de behandlinger om deg som Morgenbladet har en legitim interesse av å foreta, er skrudd «på».

Du har en innsigelsesrett. Det vil si at du har adgang til å reservere deg mot behandlingen slik som beskrevet i punkt 8. Det vil si at du kan velge å skru denne behandlingen «av» under innstillingene på personvernsidene hvis du ikke ønsker at vi skal foreta behandlingen. Alternativt kan du alltid kontakte oss om dette her .

Vi har ikke vilkår knyttet til slik reservasjon, men gjør oppmerksom på at brukeropplevelsen av tjenestene vil kunne bli påvirket for de brukerne som benytter sin innsigelsesrett.

3.3 Samtykke

Du står fritt til å bruke Tjenestene uten å gi oss samtykke til å behandle personopplysninger om deg.

Enhver brukergruppe vil kunne samtykke til forskjellige behandlingsaktiviteter fra oss.

For eksempel, som abonnent eller annen registrert bruker med en brukerprofil vil du kunne velge å reservere deg mot behandling med grunnlag i vår legitime interesse. Dersom du skrur av en behandlingsaktivitet under Mine innstillinger på personvernsidene, for deretter å skru den på igjen, anses den aktive handlingen for å være et samtykke.

Et annet eksempel er at alle sluttbrukere kan benytte seg av kontaktskjemaet på Nettstedene, eller på annen måte velge å kontakte oss i Morgenbladet. Dersom du velger å fylle ut kontaktskjemaet og trykker send, samtykker du til at vi kan behandle de personopplysningene som er nødvendige for å ta stilling til din henvendelse. Dette vil som et minimum være ditt navn, e-postadresse og telefonnummer. Dersom meldingen du sender inneholder ytterligere personopplysninger, vil det også kunne behandles av oss.

I visse tilfeller vil du også kunne samtykke til at dine personopplysninger oppbevares lenger enn det vi normalt ville gjort.

Dersom andre situasjoner oppstår som benytter samtykke som behandlingsgrunnlag, vil du bli informert om at du er i ferd med å samtykke til en behandlingsaktivitet. Samtykket kan trekkes tilbake slik det er beskrevet i punkt 8.

3.3.1 Informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjon som vi samler fra egne, og enkelte tredjeparters, informasjonskapsler, sporingspiksler og annen lagringsteknologi som er integrert i Tjenestene. Denne behandlingen gjelder for alle grupper sluttbrukere på de relevante Tjenestene.

Når du går inn på og tar i bruk Nettstedene eller Nyhetsbrevene eller laster ned og tar i bruk Appene, eller på annen måte bruker Tjenestene, godtar du at Morgenbladet, Konsernet og Morgenbladets samarbeidspartnere behandler opplysninger om deg som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Dersom din nettleser tillater informasjonskapsler, såkalte cookies, ansees dette som at du har gitt oss samtykke til at vi kan bruke informasjonskapsler som angitt i denne personvernerklæringen. Se også vår informasjonskapselerklæring . Vi opplyser imidlertid om at visse deler av Tjenestenes funksjonalitet avhenger av at nettleseren din tillater informasjonskapsler, for eksempel innlogging til Tjenestene.

3.4 Lov

Visse behandlinger av personopplysninger er vi lovpålagt å foreta. Dette gjelder for eksempel eventuelle personopplysninger vi må behandle for å overholde regnskaps- og bokføringsplikten.

4. Hvilke opplysninger som behandles

4.1 Opplysninger som behandles om alle som bruker Tjenestene:

- Tilgjengelig informasjon om din enhet og dens internettilkobling, som for eksempel navn på mobil-modell, operativsystem og nettleserversjon, epostklient, samt informasjon om tilkoblingen til Tjenestene, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

- Statistikk om din bruk av Tjenestene, som for eksempel hvor ofte ulike knapper eller lenker trykkes på, kjøp som blir fullført, hvilke sider som besøkes, når og hvor lenge disse besøkes, informasjon om bruk på tvers av enheter for innloggede brukere, osv.

- Statistikk om interaksjon med annonser, nyhetsbrev og eventuelt spørreundersøkelser du svarer på som vises i Tjenestene.

- Lokasjonen til enheten du bruker, dersom slik informasjon deles av enheten din

Informasjonen nevnt i punktene over er i utgangspunktet ikke knyttet til din identitet, men behandles som avidentifiserte eller pseudonymiserte opplysninger om én av Morgenbladets brukere. Du kan begrense slik lagring ved å surfe i såkalte «Private Mode»/«Incognito Mode» når du ikke er innlogget. Du kan også velge å bruke «Do Not Track»-funksjon i din nettleser eller gjøre endringer i dine innstillinger på morgenbladet.no når du er innlogget.

4.2. Opplysninger som behandles i tillegg om ulike sluttbrukere:

I tillegg til de opplysningene som er beskrevet i punkt 4.1., kan vi behandle personopplysninger om de forskjellige sluttbrukerne som beskrevet her:

4.2.1 Opplysninger som behandles om abonnenter:

Dersom du registrerer deg som abonnent eller bruker av Tjenestene, vil eventuell lagret informasjon som nevnt i punktene over bli knyttet til ditt kundeforhold eller din bruker. Vi behandler følgende opplysninger, avhengig av om du er abonnent eller kun registrert bruker:

- Navn*

- Adresse*

- Mobilnummer*

- Epostadresse*

- Kjønn

- Fødselsdato

- Betalingsinformasjon

- Informasjon om ditt kundeforhold, som for eksempel type abonnement du har og hvilke nyhetsbrev du eventuelt mottar, betalingsinformasjon- og historikk

* = påkrevd for å fullføre registreringen

4.2.2 Opplysninger som behandles om registrerte brukere uten abonnement:

- E-postadresse*

- Navn

- Mobilnummer

- Nyhetsbrevinnstillinger

* = påkrevd for å fullføre registreringen

5. Hvor opplysningene hentes fra

Morgenbladet behandler personopplysninger om deg som du enten selv oppgir til oss eller vi får gjennom din bruk av Tjenestene, som vi får tilgang til fra enheten du bruker Tjenestene på og som vi innhenter fra tredjeparter som beskrevet i denne erklæringen.

6. Vårt forhold til tredjeparter

6.1 Hvem hjelper Morgenbladet med å behandle dine personopplysninger?

For å kunne levere Tjenestene til deg, bruker Morgenbladet flere tjenester levert av tredjeparter. Dette innebærer at enkelte av disse tredjepartene behandler opplysninger om deg på våre vegne. Tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av Morgenbladet, kalles databehandlere. Her ser du oppdatert oversikt over slike databehandlere .

Morgenbladet har databehandleravtale med tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne i henhold til gjeldende lovkrav.

6.2 Hvem utleverer Morgenbladet personopplysninger til?

Morgenbladet bruker en rekke tjenester levert av tredjeparter som bruker informasjon om Morgenbladets brukere uten å knytte slik informasjon til deg som enkeltperson. Morgenbladets implementering av slike tjenester er gjort på en slik måte at disse ikke innebærer behandling eller overføring av personopplysninger om deg fra Morgenbladet. De Morgenbladet utleverer personopplysninger til skal ikke kunne bruke dine personopplysninger til å berike egne profilsett.

Gjennom Google Analytics får Morgenbladet tilgang til anonymisert informasjon om dine bruksmønstre for Tjenestene. For å sikre at informasjonen er anonym, følger vi Googles Best practices to avoid sending Personally Identifiable Information (PII) . Du kan likevel velge å reservere deg mot innsamling og analyse av data gjennom Google Analytics ved å laste ned Google Analytics opt-out browser add-on.

Morgenbladet bruker Google AdX, Google DFP og Google AdWords for å levere, tilpasse og måle effekten av annonser i Tjenestene. For å sikre at informasjonen som brukes i forbindelse med dette er anonym, følger vi Googles Best practices to avoid sending Personally Identifiable Information (PII) . Nærmere informasjon om Googles tjenester, teknologi og bruk av data finner du her . Du kan også velge bort innsamling og bruk av informasjon for annonsemålretting fra andre aktører her og her .

Morgenbladet kontrollerer hvilke tredjeparter som kan kjøpe eller ta del i kjøpsprosessen for annonser gjennom såkalt programmatisk annonsebørs på våre nettsider (les mer om programmatisk annonsering under punkt 2, “Nærmere om formål nummer 5”).

Morgenbladet knytter ikke informasjonen fra nevnte tredjepartstjenester til din person og har implementert disse med hensyn til ditt personvern. Dersom du har egen brukerkonto hos nevnte tjenesteleverandører og er innlogget på slike brukerkontoer når du bruker Tjenestene, kan disse tjenesteleverandørene i enkelte tilfeller kunne knytte informasjon om din bruk av Tjenestene til din brukerkonto hos dem. For slik behandling er tjenesteleverandøren behandlingsansvarlig og deres vilkår gjelder. For Google kan du endre brukerinnstillingene dine knyttet til dette her . Google har også forklart hvordan du som sluttbruker kan fjerne uønskede annonser på Blokkér bestemte annonser.

Aktiv interaksjon med slike tjenester, for eksempel ved å trykke på annonser og lenker, kan lede deg til nettsteder/applikasjoner/tjenester som eies av andre enn Morgenbladet. I slike tilfeller gjelder egne vilkår, og ikke Morgenbladets.

7. Sletting og arkivering av dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene bli slettet, kryptert eller anonymisert.

En oppdatert oversikt over våre sletterutiner for ulike typer opplysninger og de ulike gruppene med sluttbrukere vil du finne her.

8. Dine rettigheter

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke gitt etter denne personvernerklæringen eller på annen måte til oss. Vi gjør det like enkelt for deg å trekke tilbake ditt samtykke som det er for deg å gi det.

Slik tilbaketrekking kan gjøres ved å kansellere eventuelle kundeforhold du har med oss hvor du ber oss om å få slettet din brukerkonto. For å slette anonymisert informasjon om din bruk av Tjenestene, må du i tillegg slette informasjonskapsler på enheten/nettleseren din. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykke før samtykket trekkes tilbake.

Du kan også trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss på abo@morgenbladet.no eller ved å gå inn her. Vårt personvernombud er Aiza Butt.

Du kan også kontakte oss på samme måte dersom du ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi har lagret, dersom du ønsker å få overført disse personopplysningene til deg eller å få disse opplysningene slettet eller rettet.

På samme måte kan du ta kontakt med oss dersom du ønsker å begrense vår behandling av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Du har også rett til å klage på vår behandling til Datatilsynet som tilsynsmyndighet hvis du mener vår behandling er i strid med lovverket.

Du kan selv velge å fjerne vår tilgang til din enhets lokasjonsdata ved å slå av posisjonsverktøyet på enheten eller ved å nekte deling av slike data gjennom din enhets innstillinger.

Dersom vi oppdaterer eller endrer denne personvernerklæringen, vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene: Se oversikt over tidligere versjoner av denne personvernerklæringen.

9. Sikkerhet

Morgenbladet har tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, herunder rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge.

Det er trygt å bruke Tjenestene. Vi håndterer personopplysninger på en kryptert og sikker måte, blant annet ved bruk av HTTPS-kommunikasjon for sikker overføring av data om deg.

Vi vil ikke selge, bytte eller videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter utover det som fremgår av denne personvernerklæringen.

Tidligere utgave av erklæringen (20.05.2020)