Portal

Fordel med fullamming til seks måneder

TDNF: Fast føde som introduseres før seks måneders alder, erstatter morsmelk og gir ingen helsefordeler. De første seks månedene bør barnet få så mye morsmelk som mulig, og fullamming er det beste.

[object Object]

Kun for abonnenter