Søk i hele morgenbladets arkiv

87 treff for "camilla-skare"

Det burde skremme oss mye mer enn tanken på manglende sykehjemsplasser. 

Om det var ett marked det burde være politisk vilje til å styre, måtte det være boligmarkedet. 

Elevene trenger ikke powerposing og kurs i stressmestring.

Hvilken standard bør ligge til grunn for å vurdere om Trond Giske kan komme tilbake i toppverv?

Vi har gode helsedata, men mangler spilleregler, skriver Camilla Stoltenberg.

Korona har satt forskningsetikken under press, men er dette tiden for å revurdere vårt etiske rammeverk?

Det er en farlig tanke hvis punktum er satt for hele Giske-saken. 

Ikke glem gutta, skriver Camilla Stoltenberg.

Kvinnelige leger har kommet langt, og vi er mange, skriver Camilla Stoltenberg.

Vi er barn, og det er lenge siden krigen, skriver Camilla Stoltenberg.