Søk i hele morgenbladets arkiv

86 treff for "erik-stephansen"

Velrenommerte kunstnere får offentlig støtte for å provosere, men tåler ikke at noen blir provosert.

Ikke bare menn som syntes det var greit at eldre menn hadde sex med 14–15 år gamle jenter, skriver Erik Stephansen.

God beredskap bør ta høyde for den tosidige sammenhengen mellom psykisk sykdom og pandemier, skriver Svenn-Erik Mamelund.

Lotte Konow Lund er ute i et sympatisk ærend, men har latt sin leser i stikken.

Pandemier har alltid også vært et sosialt fenomen. Fattigdom og etnisitet påvirker hvem som blir eksponert og smittet, hvem som dør og hvem som overlever, skriver Svenn-Erik Mamelund.

Pandemiene kommer i bølger. Følger vi kurvene fra spanskesyken, har vi ennå utfordringer foran oss, skriver Svenn-Erik Mamelund.

Myndighetene bør ta hensyn til klasse og sosial rettferdighet når de skal prioritere i vaksinekøen, skriver Svenn-Erik Mamelund.

Kyrre Wathne jukser med fakta i sin iver etter å sverte personvernet, skriver Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.