Søk i hele morgenbladets arkiv

17 treff for "tone-velldal"

Hvordan skal kunst- og kulturfeltet forholde seg til politikernes motstridende signaler?

Forslaget til ny etterretningslov omfatter ikke masseovervåkning av egne innbyggere.

Søstrene Brontë visste tidlig at de ikke ville røpe seg som kvinnelige forfattere.

For Undsets ulykkelige mennesker truer kjærlighetssamtalen med å bli en enetale.

UiOs faktiske vilje til tverrfaglighet settes nå på prøve, skriver fire forskere ved TIK. 

Det er mye dårlig akademisk skrivning, og den blir ikke bedre av å utgis på engelsk.

Mer blir betydelig mindre når Ellisiv Lindkvist går fra kortprosa til romanformat.

Ordensforstyrrelse er ikke skrevet av en forfatter som ser i nåde til sine personer.

Sammen med dere lesere leter vi etter ti fantastiske formidlere.