Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!

Søk i hele morgenbladets arkiv

8 treff for "truls-hallberg-tonnessen"

Vil en garantert grunninntekt skape passive gratispassasjerer? Nei, tvert imot.

Det er ille at en dekan ved UiO henfaller til grovt demagogiske rasisme-anklager.

Jeg stiller meg fullstendig uforstående til Hellands kritikk, skriver Truls Wyller. 

Høyresidens nasjonale masser er erstattet med studentmasser, skriver Truls Wyller.

Selv om man egentlig bare ønsker å forsvare seg, kan det fort være for sent: Use them or loose them.

Truls Wyller om forskjell på mennesker og dyr.

Mennesker handler ut fra forestillinger om hva et menneske er.

Filosofi er ikke en idol-konkurranse. Så hvordan skal forskningen organiseres?