Søk i hele morgenbladets arkiv

32 treff for "viktoria-s-hogberg"

Det er på høy tid å se på muligheten for kritisk tenkning om våpenindustri og militærvesen.

Det handler om hvem som er de rette prismottakere, skriver Fredrik S. Heffermehl.

Havet er mer enn fisk, skriver Elisabeth S. Koren fra Norsk Maritimt Museum.

Vi må sende et signal til bistandsorganisasjonene om at vi vil gi effektivt. 

Arbeidsvaner og gode karakterer er ikke avgjørende for å lykkes.

De fleste norske forskere tar klar avstand fra uredelighet, både i holdning og handling.

Grunnlaget for å hevde at vi blir mindre bekymret for klimaet, er heller tvilsomt.

Hvorfor jeg ikke snakker med fargede mennesker om rase (men holder kjeft og lytter). 

Liberalister burde ønske liberalismekritikken velkommen, skriver Paal Kvarberg.