Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!

Søk i hele morgenbladets arkiv

3 treff for "��se Gornitzka"

Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.

Verdien av akademias samfunnskritiske rolle er ikke omtalt av Forskningsrådet. 

Svein Stølen og Åse Gornitzka om Norges forskningsråds indikatorrapport.