Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!

Søk i hele morgenbladets arkiv

14 treff for "Gro-Ingunn Hemre"

At næringen betaler for noe av forskningen, betyr ikke at de bestemmer resultatet.

Kritikerne av Lorck Schives kunstpris bommer, skriver Gro Finne.

Hva slags ord er «utenforbi», vil en person med utenlandsk bakgrunn spørre.

«Vi leser at vi manipulerer forskningen for å tjene næringen.»

Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.

Ungdom fra den økonomiske og den kulturelle overklassen sliter på hver sin måte.

Hvis det fantes noe sånt som «sex uten følelser», hvem ville holdt på med det?

«Er ideen om revolusjon forenlig med russiske idealer om enhet og forsoning?»

Etikerens råd til en foreleser er provoserende lesning i disse dager. 

Å stemple lærere som diskriminerende i karaktersettingen tjener ingen.