Søk i hele morgenbladets arkiv

8 treff for "Hein Berdinesen"

Hvorfor er Martin Heideggers filosofi så attraktiv for det nye ytre høyre?

Antallet saker som går i favør av naturmangfoldet, har sunket fra 56 til 20 prosent. 

«Det er fullt mulig å begrunne objektiv moral uten å referere til gudsforestillinger.»

VINDUET: Var Martin Heidegger også antisemitt?

FKA: Hvilket ansvar ligger til grunn for mennesker som ennå ikke eksisterer? 

VINDUET: Økokritiske tekster vekker ikke et kollektivt miljøengasjement.

Hein Berdinesen og Ingmar Meland svarer Espen Søbye om Heidegger.

Hvorfor har ikke klimakrisen en mer sentral plass i norsk samtidslitteratur?