Søk i hele morgenbladets arkiv

76 treff for "Helene Ingierd"

Korona har satt forskningsetikken under press, men er dette tiden for å revurdere vårt etiske rammeverk?

De fleste norske forskere tar klar avstand fra uredelighet, både i holdning og handling.

Er idealet om interesseløshet i forskning mulig i dagens system?

«Her trengs en leksjon i forskningsetikk.»