Søk i hele morgenbladets arkiv

199 treff for "Ingrid S. Torp"

De fleste norske forskere tar klar avstand fra uredelighet, både i holdning og handling.

«Her trengs en leksjon i forskningsetikk.»

Det er på høy tid å se på muligheten for kritisk tenkning om våpenindustri og militærvesen.

Det handler om hvem som er de rette prismottakere, skriver Fredrik S. Heffermehl.

Ny amerikansk forskning viser at kvinners reproduktive tidsrom har økt. Men det betyr ikke nødvendigvis at kvinner kan få barn senere.

Havet er mer enn fisk, skriver Elisabeth S. Koren fra Norsk Maritimt Museum.