Søk i hele morgenbladets arkiv

61 treff for "Johan Fredrik Urnes"

Rester av autoritært tenkesett kommer til syne på de mest overraskende steder.

Fredrik Solvang svarer Estetikeren om slipsknutene sine.

Det er på høy tid å se på muligheten for kritisk tenkning om våpenindustri og militærvesen.

Per Hem hadde ønsket seg en litt annen bok enn den vi skrev, skriver Johan Christensen og Cathrine Holst. 

Det handler om hvem som er de rette prismottakere, skriver Fredrik S. Heffermehl.

Tore Wigs kritikk strander på alle punkter, skriver Johan A. Trovik. 

Sigurd Tenningens kritikk av miljøetikken kan vendes mot ham selv. 

Kapasiteten til psykisk helsearbeid vil etter all sannsynlighet bli sprengt.