Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!

Søk i hele morgenbladets arkiv

40 treff for "Kaj Skagen"

Ville jeg skrevet Himmelen vet ingenting i dag? Neppe, skriver Kaj Skagen. 

For en selvopptatt omtale dette var, skriver Kaj Skagen. 

Kulturens sentrum brast da hovedstrømmen ble ekstremistisk, skriver Kaj Skagen.

Espen Søbye skriver at jeg «utvetydig slår fast at Steiner gikk god for antisemittiske synsmåter».

Hvor utenforstående kan en kritiker av en Steiner-biografi tillate seg å være, spør Kaj Skagen i sitt svar til Espen Søbye.

Kaj Skagen tegner sitt eget liv som en kamp mellom verdenskrefter.

For Kaj Skagen er kulturradikalismen sykdommen til døden.

TDNF: Å bekjempe klimaendringer er en av vår tids viktigste folkehelseoppgaver.

Den enes kynisme blir den andres moral, skriver Asle Toje.

Willy Dahls ville livet opp i dagens beste kulturaviser, skriver Erik Bjerck Hagen.