Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!

Søk i hele morgenbladets arkiv

130 treff for "Marie Sneve Martinussen"

Mens regjeringens klimapolitikk gjør vanlige folk fattigere, samtidig som noen få rike slipper unna, snur vi dette på hodet – og lar de med mest ressurser bidra mest til omstillingen.

Jobben med å demokratisere Norge er enda ikke er ferdig, skriver Marie Sneve Martinussen. 

Mange studenter vet ikke at det finnes mer enn én teoretisk skole, skriver Marie Storli.

Påstanden om at dette ikke er en strid som angår de tre saksøkerne er feil, skriver Heidi Marie Kriznik. 

Strømmetjenestene skaper sterk ubalanse.

Koronapandemien viser hvor nyklassisk økonomi kommer til kort, skriver Marie Storli.