Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!

Søk i hele morgenbladets arkiv

101 treff for "Petter Aaslestad"

Vil en foretaksmodell virkelig gi universitetene og høyskolene større frihet?

Hvordan går det med nasjonens luftige forskningsambisjoner når færre fristes?

Han har tapt i fem rettsrunder, men står likevel igjen som en vinner, skriver Petter Mejlænder.

Det tok mindre enn ett år: Rettsstaten er underordnet smittevernstaten, skriver Hans Petter Graver.

Oljeindustrien har grunn til å feire, skriver Hans Petter Graver.

Vi opplever nå myndigheter som unnlater å konsultere både folk og politisk opposisjon. Dette er i strid med vår politiske kultur og tradisjon, skriver Hans Petter Graver.

Skolens hovedoppgave er ikke å lære elevene å vende oppmerksomheten innover, men snarere utover.

Kanskje burde den få en sterkere formell beskyttelse enn den har i dag, skriver Hans Petter Graver.