Søk i hele morgenbladets arkiv

103 treff for "Svein Stølen"

UiO lanserer nå vår nye humaniorastrategi for å bidra til å hegne om de demokratiske verdiene samfunnet vårt er bygd på.

Vi har gjenopprettet kontakten med kammerorkesteret, skriver Svein Stølen. 

De største gjennombruddene kommer ofte fra forskning som ikke er markedsrettet.

Verdien av akademias samfunnskritiske rolle er ikke omtalt av Forskningsrådet. 

Vi minnes Kaare R. Norum med varme og respekt.

Slik det ble drevet, er ikke bærekraftig, skriver Svein Stølen og Dag Rune Olsen.

Vi vil alltid støtte opp under studentenes engasjement, skriver Svein Stølen. 

Nei, Asle Toje, det er ikke slik at alt var bedre før, skriver Svein Stølen. 

Svein Stølen og Åse Gornitzka om Norges forskningsråds indikatorrapport.