Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!

Søk i hele morgenbladets arkiv

27 treff for "Truls Wyller"

Vil en garantert grunninntekt skape passive gratispassasjerer? Nei, tvert imot.

Jeg stiller meg fullstendig uforstående til Hellands kritikk, skriver Truls Wyller. 

Det er ille at en dekan ved UiO henfaller til grovt demagogiske rasisme-anklager.

Høyresidens nasjonale masser er erstattet med studentmasser, skriver Truls Wyller.

Selv om man egentlig bare ønsker å forsvare seg, kan det fort være for sent: Use them or loose them.

Truls Wyller om forskjell på mennesker og dyr.

Mennesker handler ut fra forestillinger om hva et menneske er.

Filosofi er ikke en idol-konkurranse. Så hvordan skal forskningen organiseres?

Det Truls Wyller driver med, er i alle fall ikke religionskritikk, skriver Frode Helland. 

Janne Haaland Matlarys tenkning resonnerer sterkt med Trumps motto.